ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556     

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น.
ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตร 3
รายละเอียด>>> http://www.rpcthai.com/html-th/home/investor_th.php

  << Backสำนักงานใหญ่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2515-8600 , 0-2791-1811
โทรสาร 0-2791-1818
E-Mail. pro@rpcthai.com
โรงงาน : 7/3 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 038-685-816-9
โทรสาร 038-685-243