แจ้งเตือน! กลุ่มบุคคลอ้างชื่อบริษัทฯ แจกหุ้นเป็นโบนัส     

เรียน ทุกท่าน

 

            เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลได้ทำธุรกิจโดยการหาสมาชิก และมีการแจกหุ้นของ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) เป็นโบนัส รวมทั้งกล่าวอ้างว่าจะมีการซื้อบริษัทฯ ในอนาคต และประชาสัมพันธ์ข้อความที่พาดพิงถึงบริษัทฯ ในทางที่ผิดตาม Website ต่างๆ ด้วย เช่น www.bestbrokerservice.net,  www.thaipowerteam.com,  www.PowerfulBizGroup.com นั้น

 

            บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและธุรกรรมใดๆ ของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ทั้งสิ้น หากมีการกระทำใดที่ส่งผลเสียถึงบริษัทฯ ไม่ว่าในทางใด บริษัทฯจะดำเนินการทางกฎหมายทันที

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดใช้ความระมัดระวังในการรับข่าวสารประเภทนี้ หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ที่หมายเลข 02-515-8615 หรือ 02-515-8600

 

  

นางศิรพร  กฤษณกาญจน์

ผู้จัดการใหญ่

  << Backสำนักงานใหญ่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2515-8600 , 0-2791-1811
โทรสาร 0-2791-1818
E-Mail. pro@rpcthai.com
โรงงาน : 7/3 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 038-685-816-9
โทรสาร 038-685-243