RPC แต่งตั้งที่ปรึกษาไต้หวันและไทย พร้อมเสนอขายหุ้น TDR     

ระยองเพียว แต่งตั้งที่ปรึกษาไต้หวันและไทย พร้อมแต่งตัวเสนอขายหุ้น TDR

               นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด(มหาชน) หรือ RPC กล่าวถึงความคืบหน้าแผนการเสนอขายหุ้นที่ประเทศไต้หวัน Taiwan Depositary Receipt หรือ TDR ว่า  บริษัทฯ มีความพร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้น TDR เต็มกำลัง โดยขณะนี้ บริษัทฯ ได้ทำการลงนามในสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้าน Audit ด้านบัญชี-การเงิน และด้านกฏหมาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ จากประเทศไต้หวัน Jihsun Securities เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน และเป็น Underwriter และ KPMG เป็นที่ปรึกษาด้าน Audit และ Lee and Li Attorney-at-Law เป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมาย  ส่วนทางด้านประเทศไทย Discover Consultant เป็นที่ปรึกษาการออกหุ้น TDR และ Legal Alliance Co.,Ltd. เป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมาย และ Ernst & Yong เป็น Auditor  โดยทั้งหมดนี้ประสานงานโดย CJ Morgan ซึ่งที่ปรึกษาเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในตลาดหุ้นไต้หวัน  และจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเตรียมความพร้อม และเป็นผู้นำเสนอบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดหุ้นและนักลงทุนไต้หวัน  เพื่อให้การดำเนินการเสนอขายหุ้น TDR ประสบความสำเร็จ

                   "ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทำ Due Diligence เพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน  โดยมีแผนที่จะยื่นเสนอภายในกลางเดือนเมษายน  และคาดว่าจะสามารถเปิดขายหุ้นได้ภายในกลางปี 2554 นี้  โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน" นายสัจจา กล่าว

                    นางลิซา กวง พาร์ทเนอร์บริษัท KPMG ซึ่ง KPMG ไต้หวัน อยู่ภายใต้เครือ KPMG International เป็นหนึ่งในมืออาชีพด้านการให้บริการคำปรึกษา การตรวจสอบ(Audit) และดูแลด้านภาษี กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษางบการเงิน และผลการดำเนินงานของระยองเพียวโดยสังเขปแล้วไม่พบปัญหาใด ๆ ซึ่งระยองเพียวผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด  และกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน  มีความพร้อมในการนำเสนอขายหุ้น TDR โดยในระหว่างนี้ KPMG จะทำการศึกษา และตรวจสอบข้อมูลของระยองเพียวโดยละเอียด  เพื่อเตรียมความพร้อมให้ระยองเพียวสามารถนำเสนอขายหุ้น TDR ได้สำเร็จต่อไป

                    นายรอย ลี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาทางการเงิน มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านตลาดหุ้น และตลาดทุนระหว่างประเทศโดยเฉพาะไต้หวัน กล่าวว่า บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ระยองเพียว จะประสบความสำเร็จในการนำเสนอขายหุ้น TDR เป็นอย่างดี  เนื่องจากธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มทำผลกำไรดี  มีการเติบโตอย่างมั่นคง  แต่มีผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานในไต้หวันน้อยรายเนื่องจากติดขัดปัญหาสภาพอากาศ  และภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย ดังนั้น ในฐานะที่ ระยองเพียว เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานประเทศที่มีผลประกอบการที่ดี  เมื่อนำเสนอขายหุ้น TDR แล้ว จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันอย่างแน่นอน

  << Backสำนักงานใหญ่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2515-8600 , 0-2791-1811
โทรสาร 0-2791-1818
E-Mail. pro@rpcthai.com
โรงงาน : 7/3 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 038-685-816-9
โทรสาร 038-685-243