โรงกลั่นน้ำมันคุณภาพเพื่อการบริการเป็นเลิศ

    บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์จำกัด (มหาชน)) เป็นบริษัทฯ ที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2538 ดำเนินการโดยนักธุรกิจ คนไทยที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจปิโตรเลียม และปิโตรเคมี

     และการร่วมทุนกับบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการแปรสภาพ คอนเดนเสทเรสซิดิว (CR) ซึ่งเป็นวัตถุดิบผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของ บริษัท ปตท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) (เดิมชื่อ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR))

     เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีที่มีคุณภาพอันได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเตา และเคมีภัณฑ์เพื่อค้าปลีก และค้าส่ง ทั้งนี้บริษัทฯได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543


ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
    ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตร 3

อ่านรายละเอียด >>รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

อ่านรายละเอียด >>ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตร 3

อ่านรายละเอียด >>แจ้งเตือน! กลุ่มบุคคลอ้างชื่อบริษัทฯ แจกหุ้นเป็นโบนัส
    เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลได้ทำธุรกิจโดยการหาสมาชิก และมีการแจกหุ้นของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) เป็นโบนัส รวมทั้งกล่าวอ้างว่าจะมีการซื้อบริษัทฯ ในอนาคต และประชาสัมพันธ์ข้อความที่พาดพิงถึงบริษัทฯในทางที่ผิดตาม Website ต่างๆ เช่นwww.bestbrokerservice.net, www.thaipowerteam.com, www.PowerfulBizGroup.com

อ่านรายละเอียด >>

สำนักงานใหญ่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2515-8600 , 0-2791-1811
โทรสาร 0-2791-1818
E-Mail. pro@rpcthai.com
โรงงาน : 7/3 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 038-685-816-9
โทรสาร 038-685-243